2018-06-12 .pv
IM
    MALU-一名交互设计师,现在在柏林工作。 有3年在MINGLabs工作的经验。 喜欢解决设计问题,创建智能用户界面并设想有用的交互方式,重点关注以用户为中心的设计。
网页设计师UI设计师设计师
     上一篇: 东京的免费模特!    
      下一篇: Raleigh-运动电动自行车!


欧莱凯VIP-99元十年
91535编号的酷站

1 张  意大利米兰网页及平面设计师 : 91535

 艺术设计    ★ 548

  2011-04-01

 •  收藏  

 • 90560编号的酷站

  1 张  葡萄牙zenorocha自由网页设计师,职业者 : 90560

   艺术设计    ★ 550

    2011-01-10

 •  收藏  

 • 34459编号的酷站

    韩国网页设计师网站 : 34459

   艺术设计    ★ 539

    2009-01-09

 •  收藏  

 • 9005944编号的酷站

  2 张  东京Sato Masayasu自由网络UI设计师组合! : 9005944

   工作室    ★ 558

    2018-09-07

 •  收藏  

 • 96156编号的酷站

  3 张  日本ID工程建筑,室内设计师网站。 : 96156

   室内设计    ★ 547

    2012-05-14

 •  收藏  

 • 40767编号的酷站

  1 张  匈牙利巴顿网页设计师米克洛什 : 40767

   艺术设计    ★ 550

    2010-05-14

 •  收藏  

 • 9003864编号的酷站

  5 张  日本SCHL视觉&互动制作! : 9003864

   艺术设计  工作室    ★ 551

    2017-05-10

 •  收藏  

 • 34243编号的酷站

    欧美网页设计个人网站工作室 : 34243

   工作室    ★ 539

    2008-12-22

 •  收藏  

 • 19447编号的酷站

    IVS幻影视觉企业UI设计 : 19447

   艺术设计    ★ 539

    07-4-14

 •  收藏  

 • 酷站主页
  最新用户
  搜索酷站